Fidelio Capital förvärvar STC GreenFood

Fidelio Capital har tecknat avtal om att förvärva STC Greenfood från STC Interfinans.

STC GreenFood är en av Nordens större fristående aktörer inom frukt och grönt med verksamheter i Sverige, Finland, Spanien och Danmark.  Koncernen omsätter drygt 3 miljarder kronor och har cirka 550 anställda verksamma inom tre affärsområden – Wholesale, Fresh Cut och Eden Salladsbar. STC GreenFood kommer efter förvärvet att fortsätta drivas av nuvarande ledning med fokus på accelererad expansion och vidareutveckling av verksamheten.

Fidelio Capital har sedan tidigare erfarenhet från frukt- och gröntsektorn genom sitt innehav i Picadeli.

Förvärvet, som är villkorat av konkurrensverkets godkännande, beräknas slutföras under tredje kvartalet 2015.

För mer information, kontakta
Martin Erleman, Director, Fidelio Capital: +46 727 32 52 53

Peter Norlindh, Styrelseordförande, STC Interfinans AB: +46 8 666 63 00
Lars Åström, CEO, STC GreenFood: +46 707 45 70 50

Om Fidelio Capital:
Fidelio Capital är ett svenskt investmentbolag som investerar i små och medelstora nordiska bolag. Vår ambition är att investera i bolag som har goda förutsättningar att växa och utvecklas och där vi kan tillföra värde som aktiva ägare. Fidelio Capital har inga fondstatuter som reglerar innehavsperiod eller investeringsupplägg och vi kan därför vara en långsiktig, flexibel och pragmatisk investerare med korta beslutsvägar. Genom att arbeta nära bolagsledningen hjälper vi våra portföljbolag att utvecklas genom att tillföra kompetens, engagemang och kapital.

Om STC Interfinans:
STC Interfinans AB är ett privatägt svenskt investmentbolag som är inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas genom att bolaget äger och utvecklar mindre och medelstora företag. Verksamheten kommer fortsättningsvis vara uppdelad i tre områden – skogskoncernen Åkers Kronopark, fastighetskoncernen Åkers Styckebruk och STC Interfinans finansförvaltning.